Umlando

History

  • Umlando

History in Zulu is Umlando

example:

English: History will never forget your courage in the times of hardship.

Zulu: Umlando awusoze usikhohlwe isibindi sakho ngezikhathi zobunzima

Translation of Zulu words to English and vice versa.

arrow